Antonis Skarlatos, MSc.
Doktorand

Jakob-Haringer-Str. 2, 5020 Salzburg
Tel.: +43 662 8044 6410
E-Mail: