• Anna-Maria Frischauf, Prof. Dr. Gruppenleiterin

  • Thomas Eichberger, Mag. Dr. Univ Ass.

  • Alexandra Kaser-Eichberger, Mag. Dr., PostDoc (GENAU)

  • Claudia Pixner, Mag., Doktorandin (DocFForte)

  • Andrea Privec, Mag., Doktorandin

  • Florian Wolff, Dipl.Biol., Doktorand (ICA Doktorandenkolleg)

  • Florian Schneebauer, Diplomand

  • Sonja Hutter, Diplomandin
  • Sandra Laner-Plamberger, Dr., (Technische Assistentin)

  • Sabine Siller, (Technische Assistentin)