Barrierefreiheit: Kurzbeschreibung des Bildes
Paur J, Nika L, Maier C, Moscu-Gregor A, Kostka J, Huber D, Mohr T, Heffeter P, Schrottmaier WC, Kappel S, Kandioler D, Holzmann K, Marian B, Berger W, Grusch M, Grasl-Kraupp B. Fibroblast growth factor receptor 3 isoforms: Novel therapeutic targets for hepatocellular carcinoma? Hepatology, 2015, 62:1767-1778.